0934062768

Màng RO Vontron LP21 4040 Áp Cao

Màng Vontron LP21 4040, lưu lượng 380 lít/ giờ áp cao 225 psi dùng cho nước có nồng độ muối cao

Màng RO Vontron LP21 4040 Áp Cao

Màng RO Vontron LP21 4040 áp cao

KT: đường kính 4 inch x dài 40 inch, 225 psi ( 15,5 at)

Dùng lọc nước lơ, nước có hàm lượng muối NaCl cao

Công ty Môi trường Đông Châu phân phối toàn quốc

02862702191, lienhe@dongchau.net

Màng RO Vontron LP21 4040 áp cao

Màng RO LP21 4040 áp cao

Màng RO Vontron LP21 4040 áp cao

Màng RO Vontron 4040 áp cao 225 psi (15,5 at)

Màng RO Vontron LP21 4040 áp cao

Màng RO áp cao lọc nước lợ 4040

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

banner điều hướng sản phẩm

banner sản phẩm khung lọc khí đông châu