0938958295

Khung Hepa và Ulpa với hiệu quả lọc cao

Các dạng khung Astrocel và Astropak

Hiệu quả lọc rất cao dùng ở giai đoạn cuối lọc không khí trước khi vào phòng vô trùng, phòng sạch các nhà máy điện từ, nhà máy thực phẩm và dược phẩm hoặc phòng mổ bệnh viện.