0938958295

Khung lọc thô AAF

Các loại khung AmAir và khung lọc túi dùng lọc thô để giảm tải cho giai đoạn lọc tinh và Hepa

Khung lọc thô dạng hình chữ nhật Airmair, khung lọc túi Dripak với kết cấu gọn nhẹ dễ sử dụng