0938958295

Khung lọc tinh AAF

Các loại khung Durave và Varicel lọc tinh trước Hepa và Ulpa

Khung lọc tinh AFF với hiệu quả lọc cao dùng sau giai đoạn lọc thô và trước Hepa