0934062768

Giấy lọc phòng sơn 2 lớp

Giấy lọc phòng sơn 2 lớp dùng hấp thụ hạt bụi sơn. Dùng trong phòng sơn, phân xưởng sơn hoàn thiện sản phẩm

Giấy lọc phòng sơn 2 lớp

Giấy lọc phòng sơn 2 lớp còn gọi là Giấy lọc buồng sơn.

Chất liệu: Giấy Celluloze

Cấu tạo gồm 2 lớp giấy xếp chồng lên nhau. Lớp trên khó khoét các lỗ tròn.

Lớp giấy được gấp, xếp zig zag để tăng diện tích bề mặt hấp thụ, giúp giữ bụi được nhiều hơn và hiệu quả hơn.

Kích thước: 1x10m, dạng hộp.

Ứng dụng: Giấy lọc phòng sơn 2 lớp dùng trong các buồng phun sơn, phòng sơn sản phẩm hoặc phân xưởng sơn sản phẩm hoàn thiện gỗ, nón bảo hiểm, sản phẩm xe ô tô

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

banner điều hướng sản phẩm

banner sản phẩm khung lọc khí đông châu