0934062768

Bộ lọc thông gió hiệu quả

Bộ lọc thông gió hiệu quả có khối lượng không khí lớn, sức kháng thấp, hiệu suất ổn định, giá thấp, tính linh hoạt cao.

Ngày đăng: 14-09-2015

1,246 lượt xem

Mô tả sản phẩm

- Bộ lọc thông gió hiệu quả được thiết lập bởi một khung kim loại, với chức năng giữ túi và thành phần túi với các sản phẩm túi lọc hiệu quả; khung mạnh mẽ, cố định túi lọc, kích thước túi sản phẩm, hiệu quả, sức kháng và các thông số hiệu suất khác được quyết định bởi chất liệu túi riêng của mình. 

- Bộ lọc thông gió hiệu quả khu vực ứng dụng kỹ thuật lọc lớn, mức tiêu thụ năng lượng thấp, tuổi thọ dài. 

- Bộ lọc thông gió hiệu quả có hai nguyên liệu túi chính là bộ lọc sợi thủy tinh và sọi tổng hợp; so sánh của hai chất liệu rẻ hơn so với các vật liệu sợi thủy tinh, nhưng vật liệu thủy tinh công suất bụi nắm giữ lớn, tuổi thọ dài. 

Đặc tính sản phẩm

- Khối lượng không khí lớn, sức kháng thấp, hiệu suất ổn định, giá thấp, tính linh hoạt cao.

Điểm bán sản phẩm

1, Bộ lọc thông gió hiệu quả điện trở nhỏ. Bộ lọc đặc biệt chất xơ, cơ cấu hợp lý, các kháng túi lọc ở một mức độ tối thiểu. 
 

2, Bộ lọc thông gió hiệu quả hoạt động ổn định.
 

3, Bộ lọc thông gió hiệu quả tính linh hoạt cao, sử dụng đối với hầu hết máy điều hòa không khí trung tâm và hệ thống thông gió trung tâm. 
 

4, Bộ lọc thông gió hiệu quả cấu trúc độc đáo. Khung làm bằng nhôm đặc biệt hoặc khung thép mạ kẽm, dễ dàng để hoàn thành phục hồi, sử dụng, do đó cấu trúc túi kháng thấp, việc sử dụng dài. 
 

Mục đích chính

- Bộ lọc thông gió hiệu quả được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống điều hòa không khí bộ lọc trung gian, hệ thống thông gió thoải mái lọc sơ cấp, làm sạch hệ thống điều hòa không.

Ví dụ ứng dụng

- Đơn vị thanh lọc không khí, nhiệt độ và độ ẩm đơn vị điều hòa không khí trung tâm, phòng sạch hệ thống lọc không khí trở lại, hệ thống tiền lọc các thiết bị lọc hiệu quả cao, trước khi lọc vi điện tử phòng máy nén khí hệ thống, sản xuất dược phẩm, công nghiệp chế biến thực phẩm
 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner điều hướng sản phẩm

banner lõi lọc nước đông châu