0934062768

Bông lọc bụi 20mm

Bông lọc bụi 20mm còn gọi là bông lọc G4 dùng lọc bụi thô, lọc bụi sơn

Bông lọc bụi 20mm

Bông lọc bụi 20mm còn gọi bông lọc G4, bông lọc khí 20mm

Chất liệu: Fiber Synthetic

Kích thước cuộn: 2x20mx20mm

Ứng dụng: Lọc bụi thô, lọc bụi gió hồi, lọc bụi sơn khô, 

 

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

banner điều hướng sản phẩm

banner sản phẩm khung lọc khí đông châu