0934062768

Giấy Lọc Newstar 102-125mm Lọc Cặn Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm

Giấy Lọc Newstar 102-125mm Lọc Cặn Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm Dùng lọc định tính, lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm

Giấy Lọc Newstar 102-125mm Lọc Cặn Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm

Giấy lọc Newstar 102-125mm, lọc cặn hóa chất, phòng thí nghiệm

Đường kính: 125mm

Số lượng: 100 miếng/ hộp

Đông Châu cung cấp giá sỉ toàn quốc Giấy lọc Newstar, giấy lọc phòng thí nghiệm

02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy lọc Newstar 102-125mm, lọc cặn hóa chất, phòng thí nghiệm

Giấy lọc 102-125mm Newstar lọc Medium

Giấy lọc Newstar 102-125mm, lọc cặn hóa chất, phòng thí nghiệm

Đại lý cung cấp giấy lọc hóa chất, lọc cặn Newstar TQ

Giấy lọc Newstar 102-125mm, lọc cặn hóa chất, phòng thí nghiệm

Đông Châu cung cấp giá sỉ Giấy lọc PTN Newstar đk 90mm, 110mm, 125mm, 150mm, 180mm, 240mm

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

banner điều hướng sản phẩm

banner sản phẩm khung lọc khí đông châu