0934062768

Giấy Lọc 1441-090 Whatman

Giấy lọc Whatman 1441-090 là loại Giấy lọc định lượng 41, lọc nhanh 20-25um, đường kính 90mm hộp/100 tờ

Giấy Lọc 1441-090 Whatman

Giấy lọc 1441-090 Whatman

Ứng dụng: lọc cặn hóa chất, lọc dung dịch trong phòng thí nghiệm

Là loại giấy lọc định lượng

Đông Châu cung cấp giá sỉ toàn quốc Giấy lọc cặn hóa chất, giấy lọc phòng thí nghiệm Whatman

02862702191, lienhe@dongchau.net

Giấy Lọc 1441-090 Whatman

Giấy lọc cặn hóa chất phòng thí nghiệm 1441-090

Giấy Lọc 1441-090 Whatman

Đông CHâu cung cấp giá sỉ giấy lọc hóa chất Whatman

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 02862702191 - lienhe@dongchau.net

banner điều hướng sản phẩm

banner sản phẩm khung lọc khí đông châu