0934062768

Khung lọc khí lưới kim loại

Khung lọc khí lưới kim loại là tuyệt vời cho điều kiện rất khắc nghiệt và khắc nghiệt, vì khung lọc này là gần như không thể phá hủy.

Ngày đăng: 27-05-2016

2,299 lượt xem

Khung lọc khí lưới kim loại được làm bằng chất liệu đặc biệt và xây dựng cho độ bền và tuổi thọ dài. 

Khung lọc khí lưới kim loại sử dụng một tấm lưới nhôm bao gồm nhiều lớp lá nhôm mở rộng các bộ lọc có thể làm sạch được thiết kế để có khả năng chống bụi cầm cao, có yêu cầu áp không khí thấp.

Khung lọc khí lưới kim loại là tuyệt vời cho điều kiện rất khắc nghiệt và khắc nghiệt, vì khung lọc này là gần như không thể phá hủy. 

- Các bộ lọc này có thể được thực hiện trong các kích cỡ tiêu chuẩn và tùy chỉnh và có thể được thiết kế cấu hình riêng cho các mục đích đặc biệt.

Thông số

Khung lọc khí lưới kim loại được làm dày nhiều lớp lưới lọc kim loại kèm theo trong một khung nhôm chắc chắn. Nó cũng có một lớp lưới mở rộng mỗi bên để lọc thô không khí, cũng như bảo vệ lớp lưới lọc mịn hơn bên trong. 

- Kích thước L x W x D loại khung dày 1 inch :8 x 24 x 1, 10 x 10 x 1, 10 x 20 x 1, 10 x 24 x 1, 10 x 25 x 1, 10 x 30 x 1, 12 x 12 x 1, 12 x 20 x 1, 12 x 24 x 1, 12 x 25 x 1, 12 x 30 x 1, 14 x 14 x 1, 14 x 20 x 1, 14 x 24 x 1, 14 x 25 x 1, 14 x 30 x 1, 15 x 20 x 1, 15 x 24 x 1, 15 x 25 x 1, 15 x 30 x 1, 16 x 20 x 1, 16 x 24 x 1, 16 x 25 x 1, 16 x 30 x 1, 18 x 18 x 1, 18 x 20 x 1, 18 x 24 x 1, 18 x 25 x 1, 18 x 30 x 1, 20 x 20 x 1, 20 x 24 x 1, 20 x 25 x 1, 20 x 30 x 1, 24 X 24 X 1.

- Kích thước L x W x D loại khung dày 2 inch: 8 x 24 x 2, 10 x 10 x 2, 10 x 20 x 2, 10 x 24 x 2, 10 x 25 x 2, 10 x 30 x 2, 12 x 12 x 2, 12 x 20 x 2, 12 x 24 x 2, 12 x 25 x 2, 12 x 30 x 2, 14 x 14 x 2, 14 x 20 x 2, 14 x 24 x 2, 14 x 25 x 2, 14 x 30 x 2, 15 x 20 x 2, 15 x 24 x 2, 15 x 25 x 2, 15 x 30 x 2, 16 x 20 x 2, 16 x 24 x 2, 16 x 25 x 2, 16 x 30 x 2, 18 x 18 x 2, 18 x 20 x 2, 18 x 24 x 2, 18 x 25 x 2, 18 x 30 x 2, 20 x 20 x 2, 20 x 24 x 2, 20 x 25 x 2, 20 x 30 x 2, 24 X 24 X 2.

Công ty TNHH Xây Dựng Môi Trường Đông Châu

Vui lòng gọi: 028.62702191 - lienhe@dongchau.net

banner điều hướng sản phẩm

banner lõi lọc nước đông châu